Marína

Informace o mole

Molo se nachází v těsné blízkosti Yacht Clubu Radava. Na pozemku parc. č.322/1, druh pozemku vodní plocha, v k.ú. Chrást u Záhořan, se souhlasem Povodí Vltavy, státní podnik, je vybudované plovoucí zařízení – přístav Evidenční číslo plovoucího zařízení: č. 108 492, 112 659, 112 660, 112 661, 112 662 a O-0173.

Klientům Maríny na základě uzavřené smlouvy o kotvení poskytujeme zázemí v Yacht Clubu. Bez omezení je jim k dispozici sociální zařízení, možnost využit služeb klubové restaurace k celodennímu stravování, možnost využít zvýhodněného pronájmu Yacht Clubu na pořádání soukromých akcí. Marína má sezonní provoz od 1. května do 15. října. Pro sezónu 2019 je již plně obsazena.

Je však možné využít tzv. „Hostovačku“, pokud budete plout kolem a budete mít chuť se zastavit v naší klubové restauraci na dobré jídlo, rádi Vás uvítáme. Cena kotvení za 1 hodinu je 100,- Kč. Je nezbytně nutná si toto místo telefonicky objednat u správce Maríny na telefonním čísle +420 737 204 800.

Fotogalerie

Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava

Plánované akce pro 2018