Marína

Informace o mole

Molo se nachází v těsné blízkosti Yacht Clubu Radava. Na pozemku parc. č.322/1, druh pozemku vodní plocha, v k.ú. Chrást u Záhořan, se souhlasem Povodí Vltavy, státní podnik, je vybudované plovoucí zařízení – přístav Evidenční číslo plovoucího zařízení: č. 108 492, 112 659, 112 660, 112 661, 112 662 a O-0173.

Klientům Maríny na základě uzavřené smlouvy o kotvení možnost využívat sprchy a toalety v budově Yacht Clubu. Marína má sezonní provoz od od 1. dubna do 30. září.

Sezona 2023

V případě zájmu o kotevní místo nás kontaktujte telefonicky: +420 739 343 008 nebo e-mailem: lenka.kotlarova@acrdesign.cz

Fotogalerie

Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava
Marína - Yacht Club Radava